<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก   เลขที่ 99/1 หมู่ 5  ต.งิ้วงาม  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65230 โทร.055-906220   Fax.055-906221  E-mail : aopdt10@doae.go.th
หน้าหลัก
>> ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
>> Web Link
        
เว็บที่เกี่ยวข้อง
   
กรมส่งเสริมการเกษตร
SSNET
กองการเจ้าหน้าที่


www.free-counter-plus.com


 

 

หน้า
2
Banana tissue culture

อ้างอิงจาก : http://www.youtube.com/watch?v=p4DUwSGJYNE
 
DOLE Banana Growing and taking care

อ้างอิงจาก : http://www.youtube.com/watch?v=U1DBQgAJTWg&feature=related