<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก   เลขที่ 99/1 หมู่ 5  ต.งิ้วงาม  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65230 โทร.055-906220   Fax.055-906221  E-mail : aopdt10@doae.go.th
หน้าหลัก
>> ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
>> Web Link
        
เว็บที่เกี่ยวข้อง
   
กรมส่งเสริมการเกษตร
SSNET
กองการเจ้าหน้าที่


www.free-counter-plus.com


 
   
คลิกเพื่ออ่านประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์
     
  •  การจัดซื้อจัดจ้าง
  • รายงานงบทดลองประจำเดือน
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรแปลงพ่อแม่พันธุ์
สำหรับขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ปี 2561

<คลิก>

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตรแปลงพ่อแม่พันธุ์สำหรับขยายพันธุ์พืช
พันธุ์ดี ปี 2561

<คลิก>
- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่จังหวัดพิษณุโลก)   โครงการ
ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 1 รายการ
<คลิก>
<< ดูทั้งหมด>>
วันที่ รายงาน
4 เมษายน 2561 - ประจำเดือนมีนาคม 2561 <คลิก>
7 มีนาคม 2561 - ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 <คลิก>
8 กุมภาพันธ์ 2561 - ประจำเดือนมกราคม 2561 <คลิก>
4 มกราคม 2561 - ประจำเดือนธันวาคม 2560 <คลิก>
7 ธันวาคม 2560 - ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 <คลิก>
3 พฤศจิกายน 2560 - ประจำเดือนตุลาคม 2560 <คลิก>
   รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.60
5 ตุลาคม 2560 - ประจำเดือนกันยายน 2560 <คลิก>
5 กันยายน 2560 - ประจำเดือนสิงหาคม 2560 <คลิก>
2 สิงหาคม 2560 - ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 <คลิก>
<< ดูทั้งหมด>>
ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน 2560
ฉบับ 2 - <คลิก>
ฉบับ 1 - <คลิก>
>> ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2560
ฉบับ 2 - ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน <คลิก>
ฉบับ 1 - ร่วมประชุมชี้แจงจัดสถานที่พระเมรุมาศจำลองฯ <คลิก>
<< ดูทั้งหมด>>
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player